Co Sądzimy o Życiu w Absurdzie
Strona Główna · Artykuły · Download · Forum · Linki · Kategorie Newsów Październik 26 2020 13:47:05
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Dodaj newsa
Dodaj artykuł
Niepełnosprawności
Życie Ludzi Niepełnosprawnych
Ciekawe Wydarzenia
Dla Zarejestrowanych
...........Nowe linki jak jesteś zainteresowany zajrzyj na nowe linki polecam ........................... Nie zarejestrowani też mogą poczytać .......... Irena Anna C
Na Forum
Najnowsze Tematy
Witam ze szpitalnego...
Zapraszam Wszystkich
Dawno nie marudziłam
Czereśnie i Łyk wody...
Dobra nauczka dla R...
Najciekawsze Tematy
Takie moje przemy... [11]
R A K [8]
Moja malutka Psina [8]
W I E L K A N O C [6]
Papierz _ Polak [6]
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 7
Nieaktywowany Użytkownik: 1
Najnowszy Użytkownik: AndrzejPt
Rak choroba /Wyrok
Czy dziś jest bardziej nam znana choroba jak RAK . Całe społeczeństwo choruje na najrozmaitsze odmiany RAKA i co z leczeniem tego potwora , pospolity śmiertelnik w naszym ukochanym kraju jest praktycznie skazany na powolne umieranie . Są grupy ludzi którzy nie mają pracy ani pieniędzy nie mówiąc o braku podstawowego ubezpieczenia . Albo maja dobre przebicie w sieci internetowej , albo umieją zdobywać kasę mogą się leczyć . Ale potencjalny Kowalski jest zdany na samego siebie . Brak kasy to wegetacja niskie rety czy emerytury nie starczają dziś na leki , a gdzie opłaty i wyżywienie , przecież przy RAKU powinno sie jeść lepiej i zdrowiej tylko pytanie z kąt wziąść pieniądze na to wyżywienie . Aby przetrwać chemie naświetlania i operację potrzeba dobrego jedzenia dobrej opieki lekarskiej i bliskich . W przypadku braku tych potrzebnych trzech rzeczy to czarne perspektywy człowieka chorego na Raka . Niestety taki chory zostaje na polu bitwy sam . Niestety taka to smutna prawda bo rodzina "nie ma czasu" bo nagle przyjaciele i znajomi "maja pilniejsze zadania " zostaje pomoc po większej części pielęgniarki lub wolontariusza . Czasami bliski człowiek nie wytrzymuje jest tak bardzo często i zostawia chorego samego sobie . Szczególnie dotyczy to dzieci rodziców chorych na raka . Nawet mężowie i żony nie wytrzymują rzadko się to zdarza ale zdarza . Wiec człowiek chory na Raka w większej części pozostaje pozostawiony sam sobie . I To Taka Smutna Prawda o Ludziach Chorych na R A K A
Dla Naszych Kotów
Wspaniała i Fachowa Pomoc naszym Kotom Kubuś dziękuje całemu zespołowi za pomoc w trudnych dniach ........ Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138 tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915 Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225 Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932
Nasze Zwierzęta Psy, Koty, Ptaki
Zwierzęta w naszym życiu zawsze były są i będą . Pamiętajmy o naszych zwierzętach , naszym najwierniejszym przyjacielem zawsze był i będzie PIES . To stworzenie to bezwarunkowy nasz przyjaciel zawsze był i jest towarzyszem człowieka w dobrych i złych chwilach jest naszym wiernym przyjacielem . Nie zapominajmy o Tym aby miał pełną miskę ciepłe posłanie i naszą przyjaźni a na pewno zapłaci nam swoją bezgraniczną przyjaźnią i wiernością .Drugi w kolejce jest KOT to też nasz przyjaciel , chociaż lubi chodzić swoimi ścieżkami ale przyjdzie zamruczy pobawi się z naszym dzieckiem czy Tobie usiądzie na kolanach i zamruczy zadowolony . Pamiętajmy żeby miał pełna miskę i naszą przyjaźń. Następne są PTAKI . To też piękne stworzenia śpiewają w naszych klatkach cieszą nasze oczy swoimi pięknymi piórami zabawiają nas swoimi sztuczkami . Pamiętajmy aby zawsze miały jedzenie i picie w swoich klatkach . A będą nas witać wesołym Ćwierkanie .Ale najważniejsza sprawa która wielu z nas stale jest nam bliska to nasze bezdomne PSY i KOTY . Wiele ludzi wyrzuca i pozbywa się niechcianych PSÓW i KOTÓW bo się znudziły dziecku albo po prostu dorosłym . Czasami bywa tak ze jak stare i schorowane to już jest niepotrzebne . Czy tak powinno być czy powinniśmy mieć w swoich sercach taką znieczulice. Przecież My też będziemy kiedyś starzy i schorowani też będziemy potrzebować czyjejś pomocy i wsparcia . Dlatego nie zapominajmy i nie wyrzucajmy naszych domowych przyjaciół .
Zacznijmy Upominać się o prawa opiekunów osób Dorosłych
Niepełnosprawni i ich problemy Ludziki kochane mamy pierwszy dzień marca może i my coś pomyślimy o naszym proteście pod drzwiami Kopaczowej i jej świty .

Jeszcze trochę a moje nerwy nie wytrzymają
Niepełnosprawni i ich problemy Naprawdę mam dość to co się dzieje ostatnio w internecie z moimi Ip a mam ich 2 to przekracza moje możliwości wytrzymałości nerwowej . jeszcze trochę to chyba oszaleje

Wirus terroru
Niepełnosprawność Wirus terroru

Cho­ro­ba He­ine­go-Me­di­na, która za­bi­ja lub po­wo­du­je pa­ra­liż i pra­wie znik­nę­ła już z po­wierzch­ni Ziemi, za­czy­na znowu po­wra­cać. Ta­li­bo­wie w Pa­ki­sta­nie mor­du­ją bo­wiem ze­spo­ły ludzi, któ­rzy or­ga­ni­zu­ją szcze­pie­nia dzie­ci. Licz­ba no­wych za­cho­ro­wań wzra­sta przez to tak szyb­ko, że może zni­we­czyć suk­ces glo­bal­nej walki z tą cho­ro­bą. "Spie­gel" wy­brał się w po­dróż z ko­bie­tą, któ­rej każ­de­go dnia grozi śmier­tel­ne nie­bez­pie­czeń­stwo.

Nauczycielka zamknęła dzieci w grobowej krypcie. Nie odpowie za swój czyn
Wydarzenia Kościelne Nauczycielka zamknęła dzieci w grobowej krypcie. Nie odpowie za swój czyn

Kaliska prokuratura umorzyła sprawę, uzasadniając, że nie doszło do przestępstwa.

W kwietniu ubiegłego roku Barbara N. zamknęła dwójkę chłopców w kościelnej krypcie, w której spoczywają szczątki właścicieli miejscowości. Tłumaczyła, że uczniowie byli niegrzeczni w czasie rekolekcji i chciała ich ukarać.

Witamy Nowy 2015 Rok
Życzenia Świąteczne i Noworoczne Wszystkim Odwiedzającym Moją stronę Życzę Szczęśliwego Nowego 2015 Roku

No i mamy koniec roku 2014 jak ten rok nam minął dobrze czy źle jak będziemy go wspominać ale to co minęło jest już za Nami . Teraz czekamy na Nowy Rok zobaczymy jaki będzie dobry czy zły co nam przyniesie radość czy smutek to wszystko przed Nami całe 12 miesięcy Nowego Roku .

Życzę wszystkim Dużoooo Zdroooowia i Pomyslnooooości w Nowym Roku 2015

Wigilia 2014 Roku
Życzenia Świąteczne i Noworoczne Składam Wszystkim Odwiedzającym moją stronę Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia .

Spełnienia wszystkich marzeń tych nawet najskrytszych . Tych wymarzonych .

Dużo Zdrowia Pomyślności i suto zastawionego stołu Wigilijnego oraz dużo jadła w pozostałych dwóch dniach .


Nasi lekarze to cudotwórcy! Wybudzili Adasia, wyziębionego do 12 stopni!
Leczenie i Zdrowie POLACY DOKONALI NIEMOŻLIWEGO!
Nasi lekarze to cudotwórcy! Wybudzili Adasia, wyziębionego do 12 stopni!


Wybudzili Adasia, wyziębionego do 12 stopni! Se­ba­stian Jan­kow­ski / newspix.​pl Prof. Janusz Skalski opiekował się Adasiem. Wybudzenie chłopca to m.in. jego zasługa

Mo­że­my być dumni z na­szych le­ka­rzy. Do­ko­na­li cudu, któ­re­go gra­tu­lu­ją im wszy­scy. Za­chod­ni spe­cja­li­ści też nie wi­dzie­li jesz­cze, by ko­mu­kol­wiek udało się przy­wró­cić do życia kogoś, kto przez kilka go­dzin miał tem­pe­ra­tu­rę ciała 12 stop­ni Cel­sju­sza. Po­la­kom się to udało. Wy­bu­dzi­li ze śpiącz­ki 2-let­nie­go Ada­sia, który pod­czas lu­na­tycz­ne­go snu wy­szedł z domu w pi­żam­ce i wa­łę­sał się pół nocy na mro­zie. Prof. Ja­nusz Skal­ski, który opie­ko­wał się Ada­siem, cie­szy się nie­by­wa­le. -–Każdy dzień przy­no­si nam odro­bi­nę ra­do­ści – po­wie­dział skrom­nie
Trud­no dziś prze­są­dzić, czy był to cud, czy też me­dycz­ny maj­stersz­tyk. A może i jedno, i dru­gie? Tak, czy ina­czej jedno jest pewne. Adaś, który w mroź­ną an­drzej­ko­wą noc otwo­rzył drzwi domu swo­jej babci (u któ­rej no­co­wał), żyje i do­cho­dzi do sie­bie. Otwo­rzył oczka, po­ru­szył nóżką i rącz­ką. Nie można jesz­cze go za­brać ze szpi­ta­la, bo dziec­ko jest wy­cień­czo­ne. Po­nad­to, le­ka­rze muszą spraw­dzić, czy chło­piec nie ma uszko­dzo­ne­go mózgu. Na razie nic na ten temat nie mówią, więc jest na­dzie­ja, że Adaś bę­dzie nie­dłu­go zdro­wy.

Idzie Zima
Polska Zima Mocno Trzyma Moi Kochani Ludziki idzie zima będzie śnieg i mróz , a nasze zwierzęta te w domach mają ciepło i miło ale te na dworze te w budach należy sprawdzi czy budy są dobrze ocieplone czy nasze psy pilnujące mają w tych swoich budach ciepło . Pamiętajmy o naszych podwórkowych przyjacielach , jak również nie zapominajmy o Psach i kotach żyjących dziko . Najbardziej ciężko jest KOTOM tym dzikim podwórkowym .Pomyślmy o nich uchylmy piwniczne okienka dla tych naszych najmniejszych braci i sióstr niech oni choć w nocy mogą mieć ciepłe pomieszczenie . No i jeszcze o naszych Ptakach pamiętajmy aby przez całą zimę miały w karmnikach jedzenie i picie . Tak nie miejcie zdziwionych min jak piszę o piciu . Ptak sie śniegiem nie napije a My możemy w temperaturze 0 stopni przy karmnikach w pojemnikach ze styropianu umieszczać pojemnik z piciem i na pewno ptak się napije . Widziałam jak duże ptaki rozbijają lud na chodnikach czy jezdniach i pija wodę z pod lodu . Więc pamiętajmy o Psach ,Kotach i Ptakach wolno żyjących . Pozdrawiam Wszystkich Miłośników Przyrody .

Wybory Samorządowe
Wydarzenia Rządowe i Partyjne w Naszym Kraju Czy wybierasz się na Wybory
Należało by pójść może postawmy na Młodych to poprawia to co popsuli Starsi ja idę głosować A TY

Dzień Wszystkich Zmarłych
Rocznice Dzień Wspomnień i Zadumy . Dzień w którym wspominamy Tych co odeszli na tą lepszą stronę życia . To dzień zadumy i wspomnień nie zapominajmy o Naszych Najbliższych Niech zawsze Będą w Naszej Pamięci i w Naszych Sercach

Zawsze Pamiętajmy o Naszych Bliskich Którzy Odeszli i Nas Tu Pozostawili pogrążonych w smutku i tęsknocie

Eksplozja w Katowicach. Dariusz Kmiecik, jego żona i syn zginęli
Wydarzenia z Kraju i ze świata Eksplozja w Katowicach. Dariusz Kmiecik, jego żona i syn zginęli

Tragedia w Katowicach. Najpierw wybuchł pożar w kamienicy u zbiegu ul. Sokolskiej i Chopina. Później przyszła informacja o eksplozji gazu. Dom, z którego - jak wynika z relacji naszego korespondenta - nie wszyscy mogli uciec, zawalił się. Strażacy walczyli w czwartek już przed 5. z ogniem. Ale przeszukiwanie zawalonej kamienicy było trudne. Runęły bowiem 3 kondygnacje. Ocalał jedynie parter. I tam właśnie były poszukiwane trzy osoby. W wybuchu gazu zginął reporter „Faktów” TVN Dariusz Kmiecik, jego żona Brygida Frosztęga-Kmiecik oraz ich dwuletnie dziecko

Strona 4 z 10 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Jeśli możesz to pomóż
Jeśli możesz to pomóż . Nie bądź obojętny pomóż potrzebującym w walce z rakiem ---------- bit.ly/2rtCcGm
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
Łowcy dzieci? Nie, t...
Sióstr szarytek pomy...
Śmierć gen. Jaruzels...
" Ukraina - następny...
Rozbiory Polski w ob...
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

irenaanna
04/09/2018 09:05
i DALEJ CZEKAM NA CHĘTNYCH DO PISANIA PO POLSKU

irenaanna
20/06/2018 16:34
Czekam na Polskich piszących Czyżby nie było chętnych do pisania po Polsku

irenaanna
02/03/2018 19:11
Wyłączyłam rejestrację bo 50 prób dostania się na moją stronę żadna nie ma Polskiego adresu

irenaanna
24/01/2018 22:33
I nadal czekam na kogoś piszącego po Polsku

irenaanna
14/11/2017 03:10
to nie jest miejsce na pisanie postów

Zima 2017/2018 rok
Zima w tym roku jest ot taka sobie Jest trochę śniegu trochę mrozu no i jest ślisko . Ale mamy zimę i to najważniejsze ze jest to zima w pełnym wymiarze mamy śnieg mróz . I pozostaje cierpliwie czekać wiosny
Mamy Piękną Złotą Jesień 2017 r.
I zaczęła się Polska Złota Jesień mamy deszczyk i ciut zimno , ale to już taka pora w naszym pięknym kraju jakim jest POLSKA . Wiec mamy jesień w parkach jest naprawdę przepięknie te spadające złote liście które mamy pod nogami . A teraz czekamy na zimę i na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok . Życzę wszystkim wiele udanej i szczęśliwej jesieni w tym roku
Lato 2017 roku
I mamy początki pięknego lata . Burze z gradobiciem i powyrywane drzewa takie ciemności ze nie widać na przeciwka budynku . A za chwilę słoneczko i piękna pogoda . Ale ostrzegają że może się to powtórzyć więc mamy piękne w tym roku lato a właściwie jego początki . Miejmy nadzieję że jeszcze będziemy mieli ładne LATO w tym roku . Więc zobaczymy jak dalej z tą pogodą będzie aby mniej burz a więcej ładnej pogody
Wiosna 2017 rok
Doczekaliśmy się prawdziwej Wiosny . Jest piękna słoneczna pogoda mamy prawdziwe wiosenne dni słonko świeci nawet trochę grzeje drzewka się zielenią ptaszki już nawet radośniej ćwierkają . Za parę dni święta Wielkanocne w tym roku będą ciepłe miejmy taką nadzieję . Aby tylko za bardzo nie padało bo będzie śmigus dyngus i na pewno nie jednego przechodnia zmoczą . Życzę Wszystkim mile spędzonych dni w tą ciepłą i słoneczną WIOSNĘ
Złota Polska Jesień 2016 r
Tak to piękna pora roku W parkach spadające kolorowe liście i ten zapach jesień . Może nie wszyscy czują ten urok . Większość ptaków już odleciała a te co pozostały czekają na to aby ich dokarmiać nie zapominajmy o naszych braciach mniejszych . Nasze ptaszki zimujące teraz potrzebują jak najwięcej wsparcia od nas . Robi się zimno i deszcz częściej pada , słonko już tak nie grzeje a pierwsze oznaki zbliżającej się zimy juz dały pierwsze oznaki . Ale narazie cieszmy się piękną Polską Jesienią . Za miesiąc zima i święta
Lato 2016 rok
Mamy bardzo ale to bardzo upalne LATO tego roku jest upalnie temperatury ponad 30 stopni C i to w całym kraju cieszą się urlopowicze i dzieci któży zaczynają wakacje . Więc cieszmy się pięknym słonecznym latem aby całe tato było słoneczne i jak najmniej deszczów i buz aby latobyło prawdziwym latem
Wiosna 2016 roku
Doczekaliśmy się wreszcie WIOSNY w tym roku wiosna zaczęła się względnie ciepła pączki na drzewach już takie duże że jeszcze kilka dni a będą świeże i młode listki . Za kilka dni święta WIELKANOCNE w tym roku będzie na pewno cieplutko . Nawet ptaki ćwierkają weselej i głośniej wiec mamy już prawdziwą wiosnę z czego się cieszymy wszyscy .
Zima 2015/2016
Mamy zimę ALE TO NIE JEST PRAWDZIWA ZIMA to raczej wczesna jesień ,jest ciepło i słonko grzeje te święta były ciepłe i bez śniegu i mrozu . Ale miejmy nadzieję że może w Nowy Rok będzie mroźno i śnieżno . Pobożne życzenia ale zawsze nadzieja umiera ostatnia .Więc cóż pozostaje żyć nadzieją że jeszcze zimę tą prawdziwą będziemy mieć .
Jestem osobą Niepełnosprawną Fizycznie , całe życie walczyłam o lepsze jutro dla Siebie i Moich Bliskich . Dziś Byt Osób Niepełnosprawnych jest dla mnie ważny . W dzisiejszych czasach w dostępie do Internetu mamy większą możliwość walczyć o to aby nam Osobom Niepełnosprawnym żyło się w miarę lepiej. Dlatego zapraszam do pisania na mojej stronie wszystkich chętnych poruszamy różne tematy nie tylko o niepełnosprawności
Powered by PHP-Fusion v6.01.6 © 2003-2005250566 Unikalnych wizyt Asymetric Green Theme by: Divine JazOOn

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie